Oppilailla ei ole konepelkoa


Nykypäivän koululaisia eivät tietokoneet pelota. Uuraisten yläasteen opettaja Anne Perkkiö on todennut, että koululaiset käyvät koneen kimppuun ennakkoluulottomasti ja oppivat uusia asioita hyvin nopeasti.

aikki oppivat ainakin perusteet. Jotkut ovat kiinnostuneempia ja opettelevat pitemmällekin, Perkkiö kertoo. Hän opettaa atk-taitoja vasta ensimmäistä vuotta ja aloitti helmikuussa Jyväskylän yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen Tieto-Suomi-koulutuksen. Opettajien täydennyskoulutuksessa ohjataan tuhansia opettajia tietotekniikan tehokkaampaan opetuskäyttöön.

Anne Perkkiötä kiinnostaa erityisesti atk-opetuksen yhdistäminen muihin oppiaineisiin, esimerkiksi äidinkieleen, maantietoon ja biologiaan. Toiseen oppiaineeseensa, fysiikkaan, hän ei ole vielä löytänyt atk:n käytön hyötyjä. Hän toivoo koulutuksesta myös ohjausta siihen, mitä oppilaille pitäisi atk-tunneilla opettaa.

Perkkiö on opettanut Uuraisissa atk-taitoja myös oppilaidensa vanhemmille osana Suomi tietoyhteiskunnassa -projektia. -Aikuiset oppivat selvästi hitaammin ja heistä monet arastelevat koneen käyttöä, Perkkiö kertoo. Hyvin monilla oppilailla on kotona tietokone, mutta ei välttämättä hyötykäyttöön tarkoitettuja ohjelmia. Koulussakin heitä kiinnostaisi pelaaminen. Anne Perkkiö onkin antanut oppilaiden pelata hetken sen jälkeen, kun koulutehtävät on tehty. -Toivon, että heille jää kaiken kaikkiaan positiivinen kuva atk-opetuksesta, hän perustelee.

Uuraisten yläasteen kahdeksas- ja yhdeksäsluokkalaiset oppivat atk-tunnilla muun muassa taulukkolaskentaa, tietokantoja ja Internetin käyttöä. Koululla on myös käytössä skanneri ja kuvankäsittelyohjelma.


TEKSTI: MARJA KERÄNEN
KUVAT: HANNA MARJANEN