PAUNETTI

JOKIHAARA Uurainen

OPM:n tietoyhteiskunnan kansalaistaidot kaikille - hankkeen

PAUNETIN tarina eli loppuraportti

 

PAUNETTI

 

Parempaan-Asumiseen-Uuraisilla-Noheva-Elo-Tieto- Taitotalkoiden-Imussa

 

Aittakioski Paunetti. Jokihaaran verkkopalvelu Paunetti, Tietoyhteiskunnan kansalaistaidot kaikille Paunetti-hanke sekä Jokihaaran kylän kehittämishanke Paunetti. Tätä Paunetti on heinäkuun alussa 2001. Kuka sanoo mitä se on vuoden kuluttua?

  Kutsu seikkailuun:

  Kylähulluutta on esiintynyt kautta aikain joka puolella Suomea, myös Uuraisten Jokihaarassa. Alkuvuodesta 2000 Uuraisten Jokihaarassa perustettiin epävirallinen kylähullujen yhteenliittymä. Kevääseen saakka siitä käytettiin nimeä Kylähullujen kudontapiiri. Verkonkudontaa, sitähän atk-verkot, internet ja ihmisten muukin verkottuminen on.

Neljän järven hiihtolenkillä-järvet vaan ei järjet jäässä -syntyi ajatus, että hulluudesta voisi syntyä oikeastikin jotain. Satoja sähköposteja ja reipasta ulkoilua suksilla ja ilman. Mikä nimeksi ideoimallamme hankkeelle. Verkkoja oli jokaisella, rysä tuntui hankalalle kun siinä on mukana skandikirjain ja katiskakaan ei sytyttänyt. Tavoitteemme oli olla enemmän kuin verkkopyytäjä, siksi nimeksi tuli Paunetti. Paunetissa on mukana englantilainen verkko ja Paunetti on verkkoon verrattuna todella tehokas pyyntiväline, joka pyytää joka puolelta, eikä vain saaliin etupuolella.

  Olenko mukana hankkeessa omasta kiinnostuksestani vai puoliväkisin?

  Käske Sinä hullua! tai pyydä viisasta! olemme mukana ilmeisen hulluuden riivaamina. Terveen hulluuden,  jonka kasvaa tahdosta elää vapaasti Suomen maaseudulla, jossa on tilaa olla oma itsensä ja hengittää puhtaasti. Vapaasti ideoimalla hauskaan toteutukseen on ollut Paunetin koko elinkaaren motto.

  Mitkä ovat omat motiivini toimia?

  Yhdessä tekemisen kautta syntyvä sosiaalinen pääoma, ideointi ilman rajoja, täysin uuden toteuttaminen, siinä syitä miksi aikaa halutaan kuluttaa sellaiseenkin mistä ei taloudellista hyötyä ole tiedossa. Sosiaaliseen hyvinvointiin kuuluu heimon eli oman ryhmään kuuluminen ja sen palveleminen.

  Mikä minua kiehtoo koko hankkeessa?

  Uudet ihmissuhteet, kehittää kylää ja yhteiskuntaa uudella tavalla. Selvittää löytyisikö käytännössä toimivia keinoja, millä auttaa ihmisiä, perheitä, kyliä, kuntia elämään. Hanke tuki omia mieliharrasteita atk-tekniikka, valokuvaus ja kirjoittaminen

  Mikä on hankkeen tarkoitus ja tavoite?

  Tavoitteena on alusta saakka ollut sosiaalisen pääoman kartuttaminen ja tietoyhteiskunnan antamien mahdollisuuksien avaaminen yhä useammalle ja uudenlaisen tiedotuskanavan rakentaminen verkkopalvelun ja sähköpostin avulla. Kansan kahtiajaon ehkäiseminen yhdessä tärkeässä asiassa: tiedon saannissa ja sen hallinnassa.

  Hankkeessa mukana olevat henkilöt

  Hankkeessa on ollut mukana suuri joukko kyläläisiä. Tapahtumasta ja tilanteesta riippuen eri määrä ja eri ihmiset. Hankkeen ydinjoukkona ovat toimineet alkuperäisen Kylähullujen kudontapiirin perustajat Pekka Keränen ja Mikko Nieminen ja kyläasiainhoitaja Jukka Haaparanta. Uuraisten Jokihaaran pienviljelijäyhdistyksen johtokunta on ollut tiiviisti mukana toimien käytännöllisenä ohjausryhmänä ja pitänyt suitset tiukalla.

  Onko yhteistyön ilmapiiri hyvä?

  Yhteistyö on toiminut lähes poikkeuksetta erinomaisesti. Viranomaiset, etenkin kunta on suhtautunut asioihimme ja Paunettiin kokonaisuutena erittäin positiivisesti ja yhteistyöhakuisesti.
Tapahtumiin on osallistunut väkeä mukavasti, palaute on ollut positiivista. Ainut harmi on taloudellisten resurssien puute ja ajoittainen hurja työn määrä. On myös esiintynyt epäilijöiden kritiikkiä, luonnollisesti.

  Kuinka voin parantaa sitä?

  Yhteistyön ilmapiiriä voitaisiin parantaa vielä lisäämällä avoimuutta, tosin aina on olemassa oppositio, pienempi tai suurempi, jolle emme voi mitään, muuta kuin tarjota töitä talkoissa. Opposition toiminta on vain osattava kääntää voimavaraksi ja tunnustukseksi siitä, että olemme saaneet jotain aikaan ja tulleet huomatuksi.

  Millaista tukea olen itse saanut hankkeen aikana?

  Tukea on tullut aina kun on tarvinnut. Aina ei oikein osaa pyytää eikä osaa tietää koska apu olisi paikallaan.

  Entäpä muut?

  Toinen toisiamme tukien homma on edennyt. Kun ryhmästä löytyy tekijät kullekin osaamisalueelle niin onnistuminen on varmempaa. Kun joku osaa puhua hyvin, kun joku osaa kirjoittaa ja joku kommunikoida vaikeiden virkamiesten kanssa niin monesta paikasta selvitään.

  Kuinka voin auttaa muita?

  Hoitamalla lupaamani osan projektista hieman paremmin kuin odotetaan ja kannustamalla muita heidän hyvissä teoissaan.

  Kuinka he minua?

Kannustaminen ja tunnustuksen antaminen on talkootyössä avainasemassa. Kiitos siitä mitä on tehty eikä moitteita siitä mitä jäi tekemättä.

  Vaikeuttivatko jotkut henkilöt hankkeen etenemistä?

  Kyllä, mutta vain siinä määrin, että siitä oli hyötyä eteenpäin menossa. Tuli näyt tämisen pakko;nyt me ainakin teemme tämän asian.

  Miten?

  Epäilemällä asioita, anti-ideoimalla, ikävillä negatiivisilla puheilla.

  Millaisia ongelmia ihmiset joutuivat ratkaisemaan?

  Miten sitoutua henkilökohtaisesti?Voinko olla mukana tekemässä jotain mikä

ei ehkä onnistu?Miksi rohkenisin?Taloudelliset ongelmat pääasiallisina, ajan

puute, Miten innostaa, kannustaa, organisoida, tiedottaa?

  Miten ratkaisut löytyivät?

  Keskittymällä miettimään miksi me tämän teemme ja entäpä jos tämä onnistuu, entäs sitten. Talkoilla tuloksia, tapahtumilla varoja, sponsoreiden etsintää. Kannustamalla kumppaneita. Hyvä ja asiaansa uskova puhuja vakuutti yhteistyötahot.

  Tapahtumat seikkailun aikana:

  Minkälaisiin seikkailuihin jouduttiin?Tutustuttiin uusiin ja jo oleviin naapureihin, innostuttiin, löydettiin monenlaisia aarteita omalta kylältä. Paperisotaa laidasta laitaan, kiirettä riittämiin, tilaisuuksia yhteistyökumppaneiden kanssa, lehtijuttujen väsäämistä, esittelyjä julkiselle sanalle, viranomaisille, radiolle ja televisiolle. Verkkopalvelu Paunetin rekisteröinnissä ilmeni, että Asunto Oy Paunetti on olemassa ja ainoastaan heidän suostumuksellaan saimme Paunetti. fi domainin rekisteröityä.

  Kuinka yllättäen niihin jouduttiin?

  Radio ilmoitti tulostaan noin 15 tuntia ennen, televisio pari tuntia ennen.

  Minkälainen toiminta auttoi hanketta eteenpäin tiukassa paikassa?

  Puhuminen ydinryhmässä, puolisoiden ja perheen tuki. Hyvään asiaan uskominen ja luottaminen siihen, että aina löytyy ratkaisu ja sen jälkeen edessä on uudet haasteet ja mahdollisuudet. Kysymällä:Miksi?

  Mitkä konkreettiset asiat auttoivat?

  Asioiden kohtaaminen ja puhuminen ystäville. Sponsoreiden tuki, olemassa olevat sähköpostit, taito käyttää tiedonvälitystä, ennakkoluuloton kunnanjohtaja.

  Mitkä henkiset asiat?

  Idearikkaus, järkevä hulluus, sopiva vastustus.

  Miksi seikkailuihin jouduttiin?

  Kohtalon määräämä juttu, Perustarve tulla hyväksytyksi heimossa, ihmisen tarve kehittää asuinkyläänsä.

  Koettelemukset:

  Olinko välillä ”ihan pihalla ”?Välillä kesken olevia asioita ja tekemättömiä töitä oli niin paljon että jouduimme pihalle, jopa vesisateessa. Riemukkaimmat hetket koimme kun konkreettinen tilanne selvästi näytti ettei tätä tee kuin oikealla tavalla kylähullut, ihmisiä ja elämää rakastavat ihmiset. Oletteko koskaan noutaneet jäätelöä ym kioskitavaraa Valion tukusta Juhannuspäivänä klo 21. 15?

  Miten siitä selvisin?

  Ystävien tuella. Priorisoimalla asiat, jättämällä osa kokonaan pois, myöhästyttämällä joidenkin aikatauluja.

  Uhattiinko minua, kuinka onnistuin pakenemaan?

  Uhkat tulivat lähinnä omien korvien välistä. Mitä pitemmälle arjessa hanke eteni sitä suuremmaksi kävi pelko jos tämän joutuisi keskeyttämään, mitä ihmiset sanoisivat?

  Minkälainen toiminta minua kiusasi eniten?

  Ikävien, perättömien juttujen kuuleminen kyliltä totisina tosina

Ristiriidan rakentuminen:

Mikä oli hankkeen perusongelma/ristiriita?

Taloudelliset resurssit verrattuna hankkeen kokonaissuunnitelmaan

  Minkälaista epäröintiä hankkeessa esiintyi?

  Haluavatko kylän ihmiset todella tällaista?

  Minkälaisia vaikeuksia oli sopeutumisessa uusiin asioihin?

  Toiminnan rajoituksia, tinkimistä hienoista alkuperäissuunnitelmista. Hyväksyä se etteivät ihmiset innostu yhtä nopeasti ja yhtä rajusti. Selvittää ja hyväksyä erilaiset motiivit?

  Mitä hankkeen ristiriidoista ja ongelmista voi oppia?

  Ihmiset ovat erilaisia ja sitä täytyy kunnioittaa. Käskyttämistä kannattavampaa on selvittää ihmisten motiivit ja antaa heidän tulla mukaan omana itsenään, hyväksyä ja kannustaa, hankkeen tavoitteista tinkimättä. Ristiriitoja ja ongelmia on aina olemassa, eikä ne lopu olisipa hanke kuinka hyvä tahansa, tärkeää on se kuinka hyvin alkuperäinen ajatus toteutuu. Mahdollisimman hyvin, avoimesti ja reilusti tehty projekti auttaa ihmisten siir tymistä oppositiosta toimijoiden joukkoon nauttimaan yhdessä hyvin tehdyn asian muodostamaa sosiaalista pääomaa.

  Miten ristiriidat selvitettiin vai selvitettiinkö niitä?

  Kohtaamalla ja keskustelemalla. Elämä jatkuu …

  Eteenpäin!:

  Mitä hyviä puolia haluan kertoa muille?

Tietoyhteiskunta on mahdollisuus, se on mahdollisuus ennen kaikkea haja-asutusalueen ihmisille. Kaikkea ei tarvitse itse keksiä eikä osata. Mallin ottaminen, asioiden kopioiminen, toisista oppiminen, toisten virheistä oppiminen ovat avainasemassa olevia juttuja. Yhteistyö kyläläisten kesken, kylien kesken ja koko valtakunnan tasolla toimijoiden kesken on tärkeää ja mahdollista kun on halu, tahto, internet ja sähköposti. Tieto on valtaa mutta tieto luo tuskaa.

  Mistä kokemuksista oli eniten hyötyä?

  Yksi plus yksi on enemmän kuin kaksi eli hyvällä yhteistyöllä ryhmä tekee huippusuorituksia. Monimutkaisistakin asioista voi selviytyä kun edetään pala palalta eikä peräännytä ensimmäisten vastoinkäymisten ilmaannuttua.

  Miksi?

  ”Together we stand, devided we fall ”, (JFK)

  Millaisia asioita opimme?

  Yhdessä tekemällä syntyy tuloksia, onnistuminen on kiva jakaa. Kenenkään ei tarvitse olla täydellinen ja tehdä kaikkea yksin.

  Kuinka voimme hyödyntää oppia jatkossa?

  Hyvä dokumentointi, tiedottaminen, kannustaminen ja tunnustuksen antaminen auttavat hyvän oppimisilmapiirin ylläpitoa.

  Mitä teemme seuraavaksi?

  Ideoimme, kannustamme, jatkamme Paunetti-hanketta mahdollisten uusien yhteistyökumppaneiden kanssa. Jämsän seudulla toimiva Vesuri-ryhmä toimii Uuraisilla ja Paunettia hallinnoiva yhdistys on valmistellut hankkeen Vesuri-ryhmän alaisuuteen. Hankkeessa on tarkoitus kehittää kylää jonka yhtenä osana on tietoyhteiskuntataitojen kouluttaminen muutamalla alkeis-ja jatkokurssilla. Nuorille tarkoitettu nettileiri on kesän 2002 ohjelmassa. Samoin Paunetti Jokihaaran verkkopalvelun kehittäminen ja toiminnan jatkaminen.

  Voidaanko uutta hanketta jo suunnitella?

  Kylä kuten edellä kerrottu Paunetti jatkuu jo kylänkehittämishankkeena, jonka sisällä on mm. atk-koulutusta, verkkotiedottamista 

Mikä erityisesti jäi hankkeesta mieleen?

  ”Vapaasti ideoimalla hauskaan toteutukseen ”motolla syntyy tulosta. Tekeminen on antoisaa. Ihminen voi oppia saamaan antamalla. Tarvetta atk-koulutukselle, tietoyhteiskunnan kansalaistaitojen kartuttamiseen on vaikka kuinka paljon. Halukkaita oppijoita on paljon kun asia markkinoidaan oikein (Paunetin vierihoitokoulutus).

  Lue lisää www. paunetti. fi.