VALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

ELINTARVIKETARJOUSTEN KÄSITTELEMINEN

TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

SOPIMUS ATK-TUKIHENKILÖN PALVELUISTA

Kunnanhallitus 7.2.2000 § 33

UURAISTEN KUNNAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSET

Ympäristölautakunta 5.12.2000 § 41

Asemakaavan muutoksien kustannuksista vastaa Uuraisten kunta.

KILPAILUKYKY- JA ERIKOISTUMISVALINTA

Tavoite 2-ohjelman toteutuksen strategisena perustana on kunta/seutukuntakohtaiset erikoistumis- ja kilpailukykyvalinnat. Tarkoituksen on tasapainoista alueellista kehitystä tukien synnyttää hankkeita ja hankekokonaisuuksia, jotka pitkäjänteisesti ohjaavat yrityslähtöisesti alueen kehitystä.

LAUSUNTOPYYNTÖ EHDOTUKSESTA SUOMEN NATURA 2000 –VERKOSTOEHDOTUKSEN TÄYDENTÄMISESTÄ

Ympäristölautakunta 5.12.2000 § 45

Esitettävät uudet kohteet: Lotakonsuo

OIKAISUVAATIMUS KUNNANHALLITUKSEN PÄÄTÖKSESTÄ 27.11.2000 § 331

KENTTÄALUEEN VUOKRAAMINEN PARMABETONILA OY:LLE

YMPÄRISTÖNSUOJELUSIHTEERIN VIRAN TÄYTTÄMINEN JATKOSSA

Ympäristölautakunta 5.12.2000 § 47

ETUOSTO-OIKEUS

VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET

TOIMIELINTEN PÖYTÄKIRJAT

ILMOITUSASIAT

 

LIIKEHUONEISTON VUOKRASOPIMUKSEN JATKAMINEN TRADEKA OY:N KANSSA

MAATILOJEN TURVASUUNNITELMA-HANKKEEN KUNTARAHOITUS

UURAISTEN KUNNAN MAKSUOSUUS MAPO-HANKKEESEEN

KORKOTUKILAINAN OTTAMINEN VESIHUOLTOLAITTEIDEN RAKENTAMISEEN