§ 1

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

§ 2

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VAALI

PÄÄTÖS: Valittiin Pirjo Käpylä ja Mikko Nieminen.

§ 3

HALLINTOSÄÄNNÖN TARKISTAMINEN

Kunnanhallitus 4.9.2000 § 229

§ 4

KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJISTON VAALI VUODEKSI 2001-2002

 § 5

SUHTEELLISTEN VAALIEN VAALILAUTAKUNNAN VALITSEMINEN VUOSIKSI 2001-2004

§ 6

KUNNAN TOIMIELINTEN VALITSEMINEN

Yleinen vaalikelpoisuus

Vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö:

 

Vaalikelpoisuus muihin toimielimiin

Vaalikelpoinen lautakuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

Vaalikelpoisuus valtuustoon

Vaalikelpoinen valtuustoon ei ole:

Vaalikelpoisuus kunnanhallitukseen

Vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

Tasa-arvokiintiöt

 § 7

EDUSTAJIEN VALITSEMINEN SUOMEN KUNTALIITON KUNTAPÄIVILLE 2001

§ 8

KUNNAN ILMOITUSTEN JULKAISEMINEN VUONNA 2001

§ 9

KUNNANVALTUUSTON KOKOUSKUTSUN JULKAISEMINEN VUONNA 2001

§ 10

LASTENSUOJELUN PERHETYÖNTEKIJÄ

Sosiaalilautakunta 15.12.2000 § 42

§ 11

KOLMANNEN TYÖNTEKIJÄN MÄÄRÄAIKAISEN TOIMEN TÄYTTÄMINEN KANGASHÄKIN RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOON

Sosiaalilautakunta 15.12.2000 § 43

§ 12

TOIMINTAKESKUKSEN OHJAAJAN TOIMEN TÄYTTÄMINEN

Sosiaalilautakunta 15.12.2000 § 44

§ 13

VUODEN 2000 KUNNALLISKERTOMUKSEN TAITTO JA PAINATUS

§ 14

KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN VALTUUSTOALOITE

 § 15

KILPAILUKYKY- JA ERIKOISTUMISVALINTA

Kunnanhallitus 13.12.2000 § 360

§ 16

KUNNALLINEN YLEINEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS 2001-2003

 § 17

ETUOSTO-OIKEUS

§ 18

VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET

§ 19

TOIMIELINTEN PÖYTÄKIRJAT

§ 20

ILMOITUSASIAT

  Sos. ja terveystoimi, mk/as Vanhusten laitospalvelut, mk/as Kotipalvelut, mk/as Muut vanhusten ja vammaisten palvelut, mk/as Omaishoidon tuki, mk/asukas
Koko maa 10 354 549 389 636 70
Keski-Suomi 10 088 558 411 635 78
Uurainen 9 329 961 529 650 45

 

§ 21

EI JULKISUUTEEN

§ 22

SÄHKÖNMYYNTITARJOUKSEN HYVÄKSYMINEN

Kunnanhallitus 22.11.1999 § 231

Kunnanhallitus 4.12.2000 § 352

§ 23

KYLIEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN ESISELVITYKSEN TEKEMINEN