Paunetti                                     

Jokihaaran osayleiskaavaluonnos kiinnosti

Lähes 50 osayleiskaavaluonnoksesta kiinnostunutta kokoontui Jokihaaran Kylätalolle kuulemaan kaavaluonnoksen esittelyä.

Osayleiskaavaluonnos esiteltiin!

 Tiistaina 12.11.2002 Jokihaaran Kylätalolla esitelty osayleiskaavaluonnoksen esittelytilaisuus keräsi paikalle liki 50 asiasta kiinnostunutta.

Suunnittelukeskuksen Julia Virtanen esitteli kaavaluonnoksen yleiset periaatteet, prosessin etenemisvaiheet, kaavamerkistön, tavat joilla asioihin voi alusta alkaen vaikuttaa sekä kaavan sisältämät kuusi eri osa-aluetta.

Suunnittelukeskuksen Julia Virtanen esitteli Jokihaaran kaavaluonnosta

112 uuttaa rakennuspaikka

Luonnoksen perusteella Jokihaaraan tulisi 112 uutta rakennuspaikkaa, jotka sijoittuisivat pääosin kunnan omistamalle maalle ja tulevan siirtoviemäriratkaisun piiriin.

Luonnoksen esittelyn jälkeen kuulijoilla oli tilaisuus esittää kysymyksiä kaavoittaja Julia Virtaselle, aluearkkitehti Aulikki Grafille ja rakennustarkastaja Pekka Minkkiselle sekä lausua ensivaiheen kommentit.

Vaikuttaa voi

Päällimmäisenä keskustelusta jäi mieleen se, että asioihin voi vaikuttaa. Jos uusi AO-merkintä on liian lähellä omaa reviiriä tai AO-merkintöjä on mielestäsi liikaa niin mielipide paperille ja postilla kaavoittajalle. Samalla tavalla sellaisten asianomaisten, joilla nyt syntyi ajatus saada omalle maalle kaavamerkintä rakennuspaikasta niin ajatus paperille ja postilla kaavoittajalle.

 

Nähtävillä olo alkoi

  Osayleiskaava on julkisesti nähtävillä 11.11.2002 – 10.12.2002 välisen ajan kunnavirastolla.

Lisäksi osayleiskaavakarttaan voi tutustua Jokihaaran Kylätalolla tiistaisin klo 18-20 tai päivittäin sopimalla hoitohenkilökunnan kanssa käynnistä puhelimella 814 206.

Kylätalolla on lomaketta, jolla voi esittää muutostoiveita luonnokseen.

Lataa ja tulosta word-lomake tästä

 

Vastaanotto virastolla

  Kaavoittajan vastaanotto on Uuraisten kunnanvirastolla 4.12.2002 klo 9.00 – 16.00. Paikalla on kunnan aluearkkitehti Aulikki Graf. Hänen kanssaan voi käydä läpi kaavaluonnoksen yksityiskohtia ja samalla jättää kirjallisia muutostoiveita.

 

Prosessi jatkuu seuraavasti:

Nähtävillä oloajan jälkeen saadut mielipiteet käsitellään kunnassa. Kaavaluonnokseen tehdään tarvittavia muutoksia ja laaditaan virallinen kaavaehdotus. Kunnanhallitus laittaa kaavaehdotuksen nähtäville 30 päivän ajaksi, jolloin kaavasta voidaan jättää muistutus. Samalla pyydetään myös lausunnot eri viranomaistahoilta. Kaavaehdotusvaiheen jälkeen kunnanvaltuusto hyväksyy kaavan vuoden 2003 aikana .

Valtuuston päätöksen saatua lainvoiman, voi rakennuslupien myöntäminen kaavan merkityille rakennuspaikoille alkaa.

   TEKSTI JA KUVAT: MIKKO NIEMINEN

Takaisin Paunetin etusivulle

Uuraisten kunta

Julia Virtanen