Jokihaaran verkkopalvelu
PAUNETTI
Parempaan Asumiseen Uuraisilla - Noheva Elo -
Tieto Talkoiden Imussa

Uuraisten Jokihaaran pienviljelijäyhdistyksen yhteystiedot

Puheenjohtaja Mikko Nieminen

014 - 814 238

0400 - 189 238

mikko.nieminen@foliopaino.net

Sihteeri Jukka Haaparanta

014-814 248

0400 - 641 168

jukka.haaparanta@pp1.inet.fi

Teuvo Riihimäki johtokunnan jäsen

014-814 123

teuvo.riihimaki@iobox.com

Ossi Kotamäki

Jari Rytkönen johtokunnan jäsen

014-814 262

jari.rytkonen@softema.fi

Pekka Keränen johtokunnan jäsen

014-737 223

050 5120 456

pekkake@nic.fi

Sirpa ja Seppo tilintarkastajat

014-814 210

Leo Lähteelä kalustonhoitaja

014-814 239

Vesa Kangas kyläasiainhoitaja

0400 802 876

jokihaaran.pvy@kolumbus.fi

Katja Poikonen johtokunnan varajäsen

014-811 026

tero.poikonen@pp1.inet.fi

Yhdistyksen jaostot ja niiden vetäjät:

Juhlat-, kilpailut- ja lapsetjaos:

Katja Poikonen
014-811 026

Koneet ja laitteet-jaos:

Teuvo Riihimäki
014-814 123

PR- ja suhdetoiminta:

Jari Rytkönen
014-814262

Paunetti-tietotekniikkajaos:

Pekka Keränen
014-737 223

Tule mukaan
toimintaan!

Aittakioski-Paunettijaos:

Mikko Nieminen
014-814 238